Phtot Gallery : Shouripur – Bateshwar, U.P.

3 comments

  1. Avatar
    Ashish jain ;fatehpur (raj). 29 November, 2015 at 22:54 Reply

    Ajitnath bhagawan Ki Pratima bhaut hi sunder ur manmohak ha ek baar Darshan jarur kare… Jai jinenendra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *