Phtot Gallery : Shouripur – Bateshwar, U.P.

3 comments

  1. Ashish jain ;fatehpur (raj). 29 November, 2015 at 22:54 Reply

    Ajitnath bhagawan Ki Pratima bhaut hi sunder ur manmohak ha ek baar Darshan jarur kare… Jai jinenendra

Leave a Reply

%d bloggers like this: